Szczepienia dla podróżujących

Pielęgniarki wykonujące szczepienia
 • Aleksandra Bobek – Stroińska
 • Mariola Biskupska
 • Rejestracja
 • pn – pt 10 -18
 • Punkt szczepień
 • wt – sob

Szczepienia ochronne – to najlepsza profilaktyka na zapobieganie chorobom zakaźnym w podróży . Warto rozważyć szczepienie nie tylko w odniesieniu do jednego wyjazdu ,ale w perspektywie kolejnych podróży .

Program szczepień ochronnych – PSO uwzględnia kierunek i charakter podróży , indywidualne wskazania zdrowotne , oraz dotychczasowe uodpornienia .

Międzynarodowa Książeczka Szczepień [„żółta książeczka – medyczny paszport podróżnika „] jest potwierdzeniem przeprowadzonych szczepień,dokumentuje historie immunizacji i stanowi dokument uznawany na całym świecie.

Zaleca się, aby wizyta u specjalisty z zakresu medycyny podróży odbyła się 6 – 8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Okres ten pozwala na racjonalne dobranie odpowiedniej profilaktyki i przeprowadzenie odpowiednich szczepień.

Szczepienie obowiązkowe wymagane od podróżujących z Europy – to szczepienie przeciwko żółtej gorączce [żółta febra ] wymagane przy wjeździe do Afryki , Ameryki Środkowej i Południowej , oraz przeciw zakażeniom meningokokowym A,C,W,Y – w Arabii Saudyjskiej .
Wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień jest potwierdzeniem odbytego szczepienia , a brak dowodu na odbyte szczepienie naraża turystę na odmowę pozwolenia na wjazd , przymusowe szczepienie na granicy .

Pozostałe szczepienia to szczepienia zalecane przeciwko następującym chorobom :

 • błonica
 • tężec
 • wirusowe zapalenie wątroby typ A ,B
 • poliomyelitis [choroba Heinego -Medina ]
 • meningokoki typ B
 • wścieklizna
 • cholera
 • kleszczowe zapalenie mózgu
 • japońskie zapalenie mózgu
Szczepienia dzieci przed podróżą
Dobór szczepień dla małego podróżnika zależy od wieku , wcześniejszego uodpornienia w ramach szczepień dziecięcych . W celu możliwie szybkiego uzyskania zabezpieczenia może zajść potrzeba indywidualnej realizacji szczepień, ale niejednokrotnie w czasie krótszym niż schematy ustalone w narodowym Programie Szczepień. Na konsultację lekarską / kwalifikację do szczepień należy przygotować dokumentację dotychczasowych szczepień dziecka
Close Menu
×
×

Koszyk