Medycyna pracy

Usługi medyczne poza umową z NFZ – odpłatnie
Rejestracja tel . 61 61 07 222 w.2

Opiekunowie medycyny pracy

Przychodnia ALTERIDA jest wielospecjalistyczną placówką wykonującą badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy w oparciu o Kodeks Pracy i Ustawę o Służbie Medycyny Pracy. MEDYCYNA PRACY  zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia Zadaniem lekarza medycyny pracy jest wykrywanie zagrożeń związanych ze stanowiskiem i miejscem pracy. Zakres  badań profilaktycznych  zależy od charakteru wykonywanej pracy. W związku z tym na skierowaniu powinno być szczegółowo opisane stanowisko pracy, wraz z informacjami na temat możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia. W trosce o najwyższą jakość usług i szanując Państwa czas Przychodnia Alterida oferuje przeprowadzenie badań w ciągu jednego dnia.
Zakres usług:
 • Badania profilaktyczne pracowników:
Wstępne:
 • przed rozpoczęciem świadczenia obowiązku pracy
 • przed zmianą stanowiska pracy [ nowe czynniki szkodliwe ]
Okresowe:
 • przed wygaśnięciem ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy
Kontrolne:
 • dotyczą powrotu do stanowiska pracy po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni
 • Badania kierowców:
 • zaświadczenie dotyczące możliwości prowadzenia samochodu – kategoria A, B, C, E
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne:
 • dotyczą wydawania książeczki sanitarno-epidemiologicznej dla wybranych grup
  zawodowych
 • Badania dla osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psycho-fizycznej:
 • operator wózka widłowego
 • operator suwnic itp.
 • Badania dla uczniów, studentów:
 • kandydaci do technikum/ szkoła zawodowa
 • kandydaci do szkół wyższych
 • uczestnicy studiów doktoranckich
Zapraszamy!
Świadczenia usług medycyny pracy obejmują:
 • Konsultację lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy
 • Konsultację okulistyczną
 • Konsultację neurologiczną
 • Konsultację laryngologiczną
 • Badania laboratoryjne – OB, mocz, morfologia , glukoza , cholesterol
Ponadto oferujemy:
 • audiometrię
 • spirometrię
 • pulsoksymetrię
 • EKG
 • badania psychotechniczne
Close Menu
×
×

Koszyk