MEDYCYNA PRACY

MEDYCYNA PRACY

Wykonujemy badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy w oparciu o Kodeks Pracy i Ustawę o Służbie Medycyny Pracy.

LIDIA STOLAREK

OPIEKUN MEDYCYNY PRACY

tel. 530 506 371

mail: medycynapracy@alterida.pl

 

MEDYCYNA PRACY zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia.

 Zadaniem lekarza medycyny pracy jest wykrywanie zagrożeń związanych ze stanowiskiem i miejscem pracy.

W trosce o najwyższą jakość usług i szanując Twój czas ALTERIDA oferuje przeprowadzenie badań

 w ciągu jednego dnia.

Zakres  badań profilaktycznych  zależy od charakteru wykonywanej pracy. W związku z tym na skierowaniu powinno być szczegółowo opisane stanowisko pracy, wraz z informacjami na temat możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia.

 • BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW
 • badania wstępne:
 • przed rozpoczęciem świadczenia obowiązku pracy
 • przed zmianą stanowiska pracy (nowe czynniki szkodliwe)
 • badania okresowe:
 • przed wygaśnięciem ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy
 • kontrolne:
 • dotyczące powrotu do stanowiska pracy po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni
 • BADANIA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNE:
 • dotyczące wydania książeczki sanitarno-epidemiologicznej dla wybranych grup zawodowych
 • PSYCHOTESTY:
 •  Badania dla osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psycho-fizycznej:
 • OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
 • OPERATOR SUWNIC itp.
 • BADANIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW:
 • KANDYDACI DO SZKÓŁ ŚRODNICH / SZKOŁA ZAWODOWA
 • KANDYDACI DO SZKÓŁ WYŻSZYCH
 • UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH
 • KONSULTACJĘ LEKARZA MEDYCYNY PRACY (wraz z wydaniem ORZECZENIA O ZDOLNOŚCI DO PRACY)
 • KONSULTACJĘ Z OKULISTĄ
 • KONSULTACJĘ NEUROLOGICZNĄ
 • KONSULTACJĘ LARYNGOLOGICZNĄ
 • BADANIA LABORATORYJNE (OB / BADANIE MOCZU / MORFOLOGIA / GLUKOZA / CHOLESTEROL

PONAD TO OFERUJEMY:

 – SPIROMETRIĘ
 – AUDIOMETRIĘ
 – PULSOKSYMETRIĘ
 – EKG 
 – PSYCHOTESTY
Close Menu

Call Now ButtonREJESTRACJA