Psycholog

mgr Ewa Majerowicz

Usługi medyczne poza umową z NFZ – odpłatnie

OSOBY DOROSŁE :
  • konsultacja psychologiczna indywidualna oraz pary
  • konsultacja seksuologiczna
  • diagnoza psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna

Psychoterapia osób dorosłych – to cykliczne cotygodniowe sesje trwające 45 – 50 minut. Okres trwania terapii jest bardzo indywidualny i może trwać od kilkudziesięciu sesji do kilku lat. Rozpoczyna się trzema sesjami wstępnymi o charakterze diagnostyczno – konsultacyjnym, których celem jest rozpoznanie sytuacji pacjenta i wspólne ustalenie celów oraz form pracy.

DZIECI I MŁODZIEŻ :
  • konsultacje dla rodziców
  • diagnoza psychologiczna dziecka
  • diagnoza seksuologiczna dziecka
  • psychoterapia indywidualna dziecka

Psychoterapia dzieci i młodzieży – to cykliczne cotygodniowe sesje trwające 45- 50 minut, prowadzone w oparciu o współpracę z opiekunami, która jest niezbędna szczególnie w pracy terapeutycznej z dziećmi. Rozpoczyna się spotkaniem konsultacyjnym z opiekunami, podczas którego przeprowadzany jest wstępny wywiad dotyczący trudności dziecka oraz przebiegu jego rozwoju. Następnie odbywa się 3 – 5 spotkań z dzieckiem / nastolatkiem o charakterze diagnostycznym, mających na celu rozpoznanie sytuacji pacjenta oraz zaproponowanie celów oraz form pracy.

Konsultacje dla rodziców – to doraźne zazwyczaj jedno lub kilkurazowe spotkania z rodzicami, mające na celu omówienie trudności wychowawczych, analizę zachowań dziecka, ich zgodności lub niezgodności z normami rozwojowymi oraz zaproponowanie ewentualnej formy pomocy dziecku.

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Close Menu
×
×

Koszyk