Pole widzenia

Badanie pola widzenia (perymetria) – badanie pozwalające na dokładne określenie ubytków w polu widzenia.

Wskazania:

  • jaskra
  • choroby nerwu wzrokowego
  • odwarstwienie siatkówki
  • różne choroby siatkówki, na przykład retinopatia barwnikowa
  • choroby ośrodkowego układu nerwowego
  • brak reakcji źrenic na światło
  • obserwacja błysków, mroczków

Perymetria ma duże znaczenie przy kwalifikacji do leczenia, ocenie leczenia oraz monitorowaniu wyników u pacjentów z idiopatycznym nadciśnieniem śródczaszkowym.

Badania wykonywane są przez pielęgniarkę w piątek od godz 12:00. Zapisy – rejestracja pierwsze piętro.
Close Menu
×
×

Koszyk