Szukaj

Internista

Odpowiedź na pytanie czym zajmuje się internista jest dość trudna. Nie dlatego, że nie
wiadomo czym się ten specjalista zajmuje, ale dlatego, że zakres jego działania jest bardzo
szeroki. Mówi się, że zajmuje się on tzw. „chorobami wewnętrznymi”.

Jest to lekarz pierwszego kontaktu. Często, aby dostać się do lekarza specjalisty musimy
najpierw dostać skierowanie od internisty. To on decyduje, czy nasz stan wymaga konsultacji specjalisty. Internista ma wgląd na cały organizm. Zakres jego wiedzy jest bardzo szeroki. Lekarz internista zajmuje się schorzeniami wszystkich układów, m.in. krążenia, pokarmowego, moczowego.

Jeśli chodzi o specyfikę pracy lekarza internisty to polega ona w głównej mierze na: badaniu
stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób oraz zapobieganiu im i leczeniu, wydawaniu opinii
oraz orzeczeń lekarskich, udzielaniu porad.

Dlaczego warto mieć dobrego internistę? Bo to podstawa prawidłowej diagnozy. Nie
zawsze będzie on zajmował się naszym dalszym leczeniem, ale na pewno pokieruje nas do
właściwego specjalisty.

W naszej przychodni czekamy na Ciebie. Jeśli potrzebujesz dobrego lekarza i
przyjaznej atmosfery, my możemy Ci to zapewnić.

 

Recepta online- Recepta bez wizyty u lekarza!

Recepta online to usługa, dzięki której pacjent ma możliwość zamówienia recepty na leki stosowane stale, bez konieczności odbycia konsultacji lekarskiej, pod warunkiem, że leki te zostały wcześniej zlecone.

Jak zamówić receptę?

W naszej przychodni można zamówić receptę online drogą mailową przychodnia@alterida.pl 

Na zmówieniu powinny się znaleźć: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.

Osoby, które są zdeklarowane do lekarza POZ w naszej placówce, mają możliwość zamawiania recepty bez konieczności odbywania tradycyjnej wizyty lekarskiej. Najważniejsza żeby Pacjent w dniu złożenia zamówienia był zapisany do naszej przychodni (posiada aktywną deklarację) i był uprawniony w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ. Usługa skierowana jest do Pacjentów, którzy regularnie korzystają z opieki medycznej w naszej przychodni, posiadają historię zdrowia i choroby zapisaną w dokumentacji medycznej oraz przyjmują leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych lub hormonalnej terapii zastępczej.

Czas realizacji zlecenia wynosi 2-3 dni robocze, licząc od dnia roboczego następującego po wysłaniu zgłoszenia.

W przypadku odmowy wystawienia leku z przyczyn medycznych, stosowny komentarz zostanie przesłany drogą mailową. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawiania recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta. 


Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości wystawiania recept lekarskich bez osobistego kontaktu z pacjentem, o ile taka potrzeba została zgłoszona i lekarz prowadzący pacjenta nie znajduje przeszkód natury medycznej do skorzystania z takiej formy wystawienia recepty. Za ordynację leków zawsze odpowiada lekarz. Może on kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten przekazał mu pisemnie informację na temat rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowania leków, w tym okresu ich stosowania i dawkowania oraz wymaganych wizyt kontrolnych (Zarządzenie Nr 72/2009 Prezesa NFZ z dn. 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna). 

Ponadto, lekarz POZ może przepisać leki pacjentowi w przypadku schorzeń przewlekłych, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia i w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się odpowiednia informacja na ten temat. Lekarz wystawia taką receptę na prośbę pacjenta chorującego przewlekle i wnoszącego o powtórzenie leków już stosowanych. Receptę odbiera sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona. 


JAK ZMIENIĆ LEKARZA RODZINNEGO – WYPEŁNIAMY DEKLARACJĘ WYBORU.

Osoby dorosłe:
Osoby, które ukończyły 18 lat wypełniają formularz:

- deklarację wyboru lekarza

Osoby dorosłe podpisują deklaracje osobiście.

Dzieci:
W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 lat

-deklarację wyboru lekarza

Na deklaracji podajemy dwa numery konaktowe oraz pesele i imiona rodziców.

Deklaracje dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Właściwy kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć na stronie

W przypadku oddziału wielkopolskiego jest to numer 15.

Pobierz deklarację

Wzór wypełnienia deklaracji

Poniżej można zobaczyć wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji wyboru lekarza:

Wzór

  • USG jamy brzusznej
  • EKG
  • badania krwi
  • badania moczu
  • spirometria

Nasi specjaliści

lek.med Wioletta Budych-Nowak

lek.med Wioletta Budych-Nowak

godziny przyjęć:

Poniedziałek  
Wtorek        
Środa           
Czwartek     

dr Błażej Rozpłochowski

dr Błażej Rozpłochowski

godziny przyjęć:

Poniedziałek   
Piątek            

lek. med. Joanna Janowska-Głowacka

lek. med. Joanna Janowska-Głowacka

godziny przyjęć:

Wtorek
Środa
Piątek        
           
     

lek. med. Piotr Kołata

lek. med. Piotr Kołata

godziny przyjęć:

Poniedziałek  
Środa                
Czwartek